Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Інтернет-конференція на тему: «Актуальні питання по погашенню податкового боргу платниками податків»

опубліковано 17 травня 2023 о 13:40

17 травня у ГУ ДПС у Кіровоградській області проведено інтернет-конференція на Інтернет-порталі «Кіровоград-24» із заступником начальника Головного управління ДПС у Кіровоградській області Костянтином Ткаченком щодо актуальних питань по погашенню податкового боргу платниками податків.

Пропонуємо для ознайомлення відповіді на запитання, які надійшли у ході її проведення.

Питання 1.: Чи є правомірним вилучення податківцями готівки з каси боржника у рахунок погашення його податкового боргу?

Відповідь: Відповідно до ст.95 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності  - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. 

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги. 

Контролюючий орган на підставі рішення суду здійснює стягнення коштів у рахунок  погашення податкового боргу за рахунок готівки, що належить такому платнику податків. Стягнення готівкових коштів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (п.95.4 ст.95 ПКУ). 

Також, у разі якщо податковий борг виник у результаті несплати грошових зобов'язань та/або пені, визначених платником податків у податкових деклараціях або уточнюючих розрахунках, що подаються контролюючому органу в установлені цим Кодексом строки, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів з рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду, за умови якщо такий податковий борг не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати (п.95.5 ст.95 ПКУ).

Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу, затверджено постановою  КМУ від 29.12.2010 р. №1244. 

Питання 2.: Чи може бути погашений податковий борг юридичної особи, яка ліквідується, за рахунок майна  її засновників у разі недостатності майна такої особи?

Відповідь: Відповідно до п.97.3 ст.97 Податкового кодексу України у разі якщо внаслідок ліквідації платника податків частина його грошових зобов’язань чи податкового боргу залишається непогашеною у зв’язку з недостатністю майна, така частина погашається за рахунок майна засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов’язаннями платника податків згідно із законом, у межах повної або додаткової відповідальності. 

Питання 3.: Чи може бути тимчасово відмовлено фізичній особі як платнику податків або як керівнику суб’єкта господарювання у виїзді за кордон у разі наявності податкового боргу чи недоїмки з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?

Відповідь: Порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в'їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України, порядок вирішення спорів у цій сфері регулюється Законом  України від 21 січня 1994 р. №3857-XII "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (далі - Закон №3857). 

Положеннями п.5 ст.6 Закону №3857 встановлено, що громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема якщо він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом. 

Примусове виконання рішень судів в Україні покладається на державну виконавчу службу. Умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку, визначені Законом України від 02 червня 2016 р. №1404-VIII "Про виконавче провадження". Ним закріплено право державного виконавця, у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи чи керівника боржника - юридичної особи за межі України. 

Питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України вирішується судом за правилами цивільного судочинства в порядку, передбаченому ст.441  Цивільного процесуального кодексу, та за поданням державного виконавця на підставі п.19 ч.3 ст.18 Закону України "Про виконавче провадження" у зв'язку з ухиленням боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб),  що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом (п.5 ч.1 ст.6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України") . 

Таким чином, громадянину України може бути встановлено тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, зокрема: 

боржнику - фізичній особі – до виконання зобов’язань за рішенням суду у справах про стягнення сум податкового боргу або недоїмки з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), та за вимогою податкового органу про сплату недоїмки з єдиного внеску; 

керівнику боржника - юридичної особи – до виконання зобов’язань за вимогою податкового органу про сплату недоїмки з єдиного внеску або за рішенням суду щодо стягнення сум недоїмки з єдиного внеску.

Крім того, відповіднодо пункту 87.13 статті 87 Податкового кодексу України при несплаті протягом 240 календарних днів з дня вручення платнику податків податкової вимоги суми податкового боргу, що перевищує 1 мільйон гривень, контролюючий орган може звернутися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи за межі України до погашення такого податкового боргу.

Питання 4.: За яких умов контролюючий орган має право здійснити погашення податкового боргу шляхом продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі?

Відповідь: Погашення податкового боргу платника податків здійснюється на підставі рішення суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника податків, що перебуває у податковій заставі та прийнятого на його підставі рішення контролюючого органу шляхом продажу майна платника податків на публічних торгах та/або торгівельними організаціями в порядку, визначеному п.п.95.7 – 95.21 ст.95 Податкового кодексу України. 

Питання 5.: Чи підлягає списанню сума недоїмки з єдиного внеску, якщо минув термін позовної давності (1095 днів від дня виникнення)?

Відповідь:  Відповідно до ч.7 ст.25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» сума недоїмки не підлягає списанню, зокрема в разі укладення з платником єдиного внеску мирової угоди відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства, крім випадків повної ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, визнання її безвісно відсутньою, недієздатною, оголошення померлою та відсутності осіб, які відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» несуть зобов'язання із сплати єдиного внеску. 

Питання 6. З якого часу після запровадження воєнного стану у 2022 році знову вживаються заходи з погашення податкового боргу?

Відповідь. З 24.11.2022 (дати набрання чинності зазначеного Законом України від 03.11.2022 №2719-IX) для платників податків та контролюючих органів відновлено перебіг строків здійснення заходів з погашення податкового боргу платників податків – суб’єктів господарювання, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, передбачених статтями 59-60, 87-101 Податкового кодексу України, та/або визначення грошових зобов’язань згідно із статтею 116 Податкового кодексу.

Питання 7. Який документ повідомляє платника податків про податковий борг?

Відповідь. Податкова вимога. Згідно з статтею 14 Податкового кодексу України податкова вимога – письмова вимога контролюючого органу до платника податків щодо погашення суми податкового боргу.

Питання 8. Коли здійснюється стягнення коштів і продаж майна платника податків в рахунок погашення його податкового боргу?

Відповідь. Відповідно до пункту 95.2 статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Питання 9. Яка відповідальність за несплату єдиного соціального внеску?

Відповідь. При несвоєчасній або не в повному обсязі сплаті єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Відповідальність за несвоєчасну сплату єдиного внеску – штрафні санкції, пеня.

Питання 10. Який документ направляється платнику про наявність заборгованості з єдиного внеску?

Відповідь. Платнику, у якого виник борг з єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, надсилається вимога про сплату недоїмки. На погашення вказаних у вимогі сум платнику надається десять календарних днів. При непогашенні узгодженої суми боргу з єдиного внеску, податкові органи надсилають в порядку, встановленому законом, до органів державної виконавчої служби вимоги про сплату недоїмки для стягнення.