Головне управління ДПС
у Кіровоградській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

У Добровеличківській ДПІ проведено сеанс телефонного зв’язку «Гаряча лінія» на якому обговорювались питання щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян у відповідності до Закону України від 15 червня 2021 року N1539-IX

опубліковано 19 вересня 2022 о 16:29

З метою підвищення податкової культури громадян та роз’яснення окремих положень законодавства начальником Добровеличківської ДПІ Сергієм Поліщуком проведено сеанс телефонного зв’язку «Гаряча лінія» на якому обговорювались питання щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян у відповідності до Закону України від 15 червня 2021 року N1539-IX

На основні питання, які розглядалися під час телефонного зв’язку було роз’янено сілідуюче:

З 1 вересня 2021 року в Україні розпочалася податкова амністія, яка триватиме цілий рік. Процедура є добровільною і одноразовою. Громадяни мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належить, і з яких не були сплачені податки і збори. В добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів. «Податкова амністія» - це можливість легалізувати статки з яких не було сплачено або сплачено не в повному обсязі податки і збори в періоди до 1 січня 2021 року та бути захищеним державними гарантіями і звільнятися від відповідальності. Одноразове (спеціальне) добровільне декларування - це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи були одержані за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог чинного законодавства та/або міжнародних договорів.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування  відбувається  з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року. Саме протягом цього періоду громадяни зможуть подати одноразову добровільну декларацію. Було наголошено що декларантами є фізичні особи - резиденти, у тому числі самозайняті особи та фізичні особи - нерезиденти України, які на момент отримання об'єкту декларування були резидентами і які є чи були платниками податків.Декларанти мають право подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію  із зазначенням активів, що їм належать, та з яких не були сплачені податки і збори, до 1 січня 2021 року.

Одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається  безпосередньо декларантом   в електронній формі або  через електронний кабінет платника. При цьому, декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках в банках України до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації. Порядок відкриття, закриття, зарахування коштів на спеціальний рахунок і здійснення контролю за операціями за таким рахунком встановлюються Національним банком України.

Об’єктом декларування є нерухоме майно (земельні ділянки; об’єкти житлової/нежитлової нерухомості); Рухоме майно (транспортні засоби та інші самохідні машини інше цінне рухоме майно (предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо); Валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках,   національна валюта та іноземна валюта(крім коштів у готівковій формі), права грошової вимоги(у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до іншої фізичної особи; Інші об’єкти (частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, цінні папери, права на отримання дивідендів, процентів чи майнової вигоди та інші активи (майно; банківські метали, що не розміщені на рахунка; пам'ятні банкноти та монети; майнові права, що належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного власнику доходу).

Не є об’єктами декларування активи фізичної особи, одержані (набуті) декларантом внаслідок вчинення діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, крім кримінальних правопорушень або інших порушень законодавства, пов'язаних із ухиленням від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); ухиленням від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; порушеннями у сфері валютного законодавства; порушеннями у сфері захисту економічної конкуренції в частині порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції". Активи фізичної особи, які належать декларанту, стосовно якого розпочато досудове розслідування або судове провадження щодо таких активів за ознаками кримінальних правопорушень. Кошти в національній та іноземній валютах, які на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації перебувають у готівковій формі. Активи декларанта, які обліковуються (знаходяться) на рахунках фінансових установ та/або розташовані (зареєстровані) на території країни, визнаної державою-агресором згідно із законом, чи мають джерела походження з такої країни.

Ставки збору:

Загальна ставка 5% ; 9% - закордонні активи; 2,5% - активи у вигляді ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Як альтернативу платник податків може обрати ставку 6%, 11,5%, 3% відповідно із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

Гарантіями для суб’єтів декларування є те що не проводиться податкова перевірка щодо джерела отримання декларантом чи фізичною особою доходів, за рахунок яких було одержано (набуто) задекларовані таким декларантом. Одноразові (спеціальні) добровільні декларації, а також відомості, що містяться в них, не можуть бути використані в розслідуваннях та/або перевірках стосовно декларанта, а також як докази у кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення, цивільних та адміністративних справах. Відомості, що містяться у відповідних одноразових (спеціальних) добровільних деклараціях та доданих до них документах, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню без письмової згоди декларанта, крім випадків, коли це прямо передбачено законами або рішенням суду.

 

Добровеличківська ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області