Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Інтернет-конференція на тему: «Декларування доходів громадян, отриманих у 2022 році»

опубліковано 25 квітня 2023 о 13:07

25 квітня у ГУ ДПС у Кіровоградській області проведено інтернет-конференція на Інтернет-порталі «Кіровоград-24» на тему: «Декларування доходів громадян, отриманих у 2022 році» на питання платників податків відповідала заступник начальника Головного управління ДПС у Кіровоградській області Сєкунова Валентина.

Пропонуємо для ознайомлення відповіді на запитання, які надійшли у ході її проведення.

Питання 1. Коли у платника виникає обов’язок щодо подання декларації про майновий стан і доходи?

Відповідь: обов’язок щодо подання декларації про майновий стан і доходи у платників податків виникає: 

- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення, дохід, отриманий від продажу власної сільськогосподарської продукції, доходи від продажу/обміну рухомого або нерухомого майна тощо; 

- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті та не звільнені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, операції з інвестиційними активами; 

- при отриманні іноземних доходів; 

- та в інших випадках передбачених законодавством. 

Питання 2. У якому випадку податкова декларація не подається?

Відповідь: Разом з тим, слід зазначити, що обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно: 

- від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ; 

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розділу IV ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ; 

- у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ПКУ. 

Податкову декларацію про майновий стан і доходи також зобов’язані подати: 

фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування; 

фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність; 

платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. 

Питання 3. Які терміни подання громадянами податкової декларації? 

Відповідь: Відповідно до п.п. 48.18.4 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI (із змінами та доповненнями) (далі – ПКУ) податкова декларація, передбачена ПКУ, подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом ІV ПКУ. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Отже, громадяни, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, та фізичні особи – підприємці, які здійснюють свою діяльність на загальній системі оподаткування, - подають декларацію про майновий стан і доходи за звітний 2022 рік  до 2 травня 2023 року. 

Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2022 року, можуть подати декларацію протягом всього 2023 року. 

Питання 4. Як можна подати «Декларацію про майновий стан і доходи»? 

Відповідь: Податкова декларація подається громадянами до податкової інспекції за місцем своєї реєстрації в один із таких способів: 

особисто платником податків або уповноваженою на це особою; 
надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання; 
засобами електронного зв’язку в електронній формі. Для цього можна скористатися запровадженим новим електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення податкової декларації на підставі облікових даних платника. 

Питання 5: Які терміни сплати задекларованих сум податку на доходи фізичних осіб та військового збору? 

Відповідь: Фізичні особи та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зобов'язані самостійно до 01 серпня 2023 року сплатити суму податкових зобов'язань, зазначених ними у річній декларації. 

Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування - протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом для подання податкової декларації.

Питання 6: За якою формою подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи?

Відповідь: З 01.01.2023 введено в дію нову форму податкової декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2022 № 143 «Про внесення змін до форми податкової  декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.06.2022 за № 593/37929. 

7. Питання: В які строки платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон, подають декларацію?

Відповідь: Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до контролюючого органу податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Контролюючий орган протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов'язаний перевірити визначене податкове зобов'язання, сплату належної суми податку і видати довідку про таку сплату та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку, що подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур. 

Форма такої довідки встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.