Головне управління ДПС
у Кіровоградській області
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Щодо незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування з податку на прибуток

, опубліковано 13 жовтня 2021 о 08:37

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – Податковий кодекс) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Законом України від 16.01.2020 №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни, зокрема, до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу в частині підвищення вартісного критерію річного доходу для незастосування коригування фінансового результату до оподаткування з 20 до 40 млн. грн. (набули чинності 23.05.2020).

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує сорока мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених підпунктом 140.4.8 п. 140.4 та підпунктом 140.5.16 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу), визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу. Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період не перевищує сорока мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених підпунктом 140.4.8 п. 140.4 та підпунктом 140.5.16 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу), визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених підпунктом 140.4.8 п. 140.4 та підпунктом 140.5.16 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу).

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених підпунктом 140.4.8 п. 140.4 та підпунктом 140.5.16 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу), визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період перевищує сорок мільйонів гривень, такий платник визначає об'єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень цього розділу.

Для цілей підпункту 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Відображення різниць залежно від видів здійснених господарських операцій та норм Кодексу, які передбачають відповідне коригування фінансового результату до оподаткування, здійснюється у додатку РІ "Різниці" до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №467), зі змінами та доповненнями (далі - Декларація).

Отже, платник податку на прибуток підприємств, який здійснював коригування фінансового результату до оподаткування у 2020 році при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток і при цьому його річний дохід не перевищував 40 млн. грн., мав право задекларувати в річній Декларації за 2020 рік рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування та відповідно у такому випадку не здійснювати коригування та не відображати різниці у додатку РІ до Декларації за звітний (податковий) 2020 рік (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених підпунктом 140.4.8 п. 140.4 та підпунктом 140.5.16 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу).

Якщо платник не скористався таким правом за підсумками 2020 року, то у 2021 році такий платник визначає об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств у загальному порядку шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу.

Водночас, у разі неперевищення платником податку на прибуток граничної межі обсягу доходів (40 млн. грн.) за результатами 2021 року такий платник має право задекларувати в річній Декларації за 2021 рік рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування та відповідно не здійснювати коригування та не відображати податкові різниці у додатку РІ до Декларації за звітний (податковий) 2021 рік (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років та коригувань, визначених підпунктом 140.4.8 п. 140.4 та підпунктом 140.5.16 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу).